- Giảm 10% đối với 30 sản phẩm cùng loại. - Giảm 10% đến 15 % đối đối với đơn hàng từ 100 sản phẩm trở lên.

GIẢM 10% ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÙNG LOẠI.

Mua 30 sản phẩm trở lên cùng loại, giảm 10% cho mỗi sản phẩm.

* Cùng loại nghĩa là: Cùng 1 mẫu, cùng hình dạng, chiều cao, cân nặng.

 

GIẢM 10% ĐẾN 15 % ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHÁC LOẠI.

Giảm 10% cho tổng đơn hàng từ 100 đến 500 sản phẩm.

Giảm 15% cho tổng đơn hàng sau 500 sản phẩm.

1544